Samenwerkende Fondsen Cariben

Samenwerkende Fondsen Cariben

Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Oranje Fonds en Kansfonds geven financiële bijdragen voor sociaal maatschappelijke projecten. Deze bijdragen kunnen worden aangevraagd via deze website. We steunen bijvoorbeeld activiteiten voor ouderen en kinderen, projecten die inzetten op armoedebestrijding, op het vergroten van kansen van kinderen en jongeren of die bijdragen aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de buurt. Maar ook steunen we bijvoorbeeld de opvang van ex-gedetineerden of verslaafden. Zo willen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving.
Lees meer
Samenwerkende Fondsen Cariben

Samenwerkende Fondsen Cariben

Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Oranje Fonds en Kansfonds geven financiële bijdragen voor sociaal maatschappelijke projecten. Deze bijdragen kunnen worden aangevraagd via deze website. We steunen bijvoorbeeld activiteiten voor ouderen en kinderen, projecten die inzetten op armoedebestrijding, op het vergroten van kansen van kinderen en jongeren of die bijdragen aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de buurt. Maar ook steunen we bijvoorbeeld de opvang van ex-gedetineerden of verslaafden. Zo willen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving.
Lees meer

De Betrokken Fondsen

Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Oranje Fonds en Kansfonds vormen samen de Samenwerkende Fondsen Cariben. De Samenwerkende Fondsen Cariben zijn opgericht om sociaal maatschappelijke initiatieven op de eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk te ondersteunen.