Aanvraag

Aanvraag

Aanvraag

De Samenwerkende Fondsen Cariben geven financiële bijdragen aan projecten in het Caribische deel van het Koninkrijk. We willen ondersteunen en versterken projecten in de ‘sociale sector’. Dat zijn projecten die mensen bij elkaar brengen. Die ontmoeting mogelijk maken tussen generaties en culturen. Projecten die de betrokkenheid en leefbaarheid in de wijk doen toenemen. Naast wijkopbouw ligt de nadruk op de eilanden op projecten voor jongeren, ouderen en kwetsbare mensen zoals mensen met een handicap of verslaafden.

Wilt u geld aanvragen voor een project? Daarvoor kunt u op ieder eiland terecht op één centraal punt: de lokale adviseur. Dat bespaart u veel moeite en tijd!

Leest u voor u een aanvraag indient eerst onze criteria en richtlijnen. Heeft u nog vragen of hulp nodig, neemt u dan contact op met uw lokale adviseur.

Het aanvraagproces

Wilt u geld aanvragen voor een project? Daarvoor kunt u op ieder eiland terecht op één centraal punt: de lokale adviseur. Dat bespaart u veel moeite en tijd!

Aanvragen

Om een aanvraag te doen, moet u gebruik maken van ons aanvraagformulier. Heeft u het aanvraagformulier ingevuld, stuur het dan op aan de lokale adviseur op uw eiland.

Beschrijf in het aanvraagformulier zo goed mogelijk het doel en het te verwachten resultaat van uw project. En houdt daarbij rekening met de criteria en richtlijnen van de Samenwerkende Fondsen. Vergeet tenslotte niet om alle gevraagde bijlagen mee te sturen. Dat versnelt de beoordelingstijd en zo hoort u eerder of u op geld van ons kunt rekenen.

Lees vooraf goed onze criteria en richtlijnen door. Weet u niet zeker of uw plan aan onze eisen voldoet? Neem dan eerst contact op met onze lokale adviseurs. Dit voorkomt teleurstellingen.

Heeft u geen printer, dan kunt u het formulier ook opvragen bij uw lokale adviseur. U krijgt het per post opgestuurd en kunt het dan met de hand of met de typemachine invullen.

De beoordeling

De lokale adviseur op uw eigen eiland beoordeelt uw aanvraag, aan de hand van de criteria van de Samenwerkende Fondsen Cariben. Zij kunnen u om extra informatie of toelichting vragen en u helpen om uw aanvraag compleet te maken. Vervolgens brengt de adviseur een advies uit aan de Samenwerkende Fondsen Cariben.

De Nederlandse fondsen nemen een definitief besluit over uw aanvraag. Van hen ontvangt u een beslissingsbrief met daarin een toekenning of een afwijzing. De Samenwerkende Fondsen zorgen sámen voor de uiteindelijke financiering.

Duur van het proces

Het totale proces vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd, kan zo’n 4 tot 6 maanden duren. Houdt u hier rekening mee bij de planning van uw project.