Archief

Archief

  • Nieuws

    Onderzoek naar noden en actuele ontwikkelingen Caribisch deel van het Koninkrijk

    Sinds 2004 hebben de Samenwerkende Fondsen Cariben (SFC) hun activiteiten in het Caribisch deel van het Koninkrijk steeds verder geïntensiveerd en uitgebreid. De komende jaren willen de SFC streven naar het vergroten en verduurzamen van de impact van de activiteiten van de eilanden. Daarom heeft het Aruba Institute for Good Governance & Leadership (*GG&L) van de Universiteit van Aruba een onderzoek uitgevoerd naar de noden en actuele ontwikkelingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
  • Nieuws

    Vanaf 2025 nieuwe manier aanvragen doen

    Het Oranje Fonds, Kansfonds en Stichting Kinderpostzegels Nederland; de deelnemende fondsen aan de Samenwerkende Fondsen Cariben (SFC), hebben besloten om hun inzet op de Cariben de komende jaren voort te zetten en zelfs te intensiveren. Dit zullen ze in de toekomst – vanaf 2025 – echter niet meer doen onder de vlag van de Samenwerkende Fondsen voor de Cariben, maar als collega fondsen naast en met elkaar.