Nieuws

Nieuws

  • Onderzoek naar noden en actuele ontwikkelingen Caribisch deel van het Koninkrijk

    Sinds 2004 hebben de Samenwerkende Fondsen Cariben (SFC) hun activiteiten in het Caribisch deel van het Koninkrijk steeds verder geïntensiveerd en uitgebreid. De komende jaren willen de SFC streven naar het vergroten en verduurzamen van de impact van de activiteiten van de eilanden. Daarom heeft het Aruba Institute for Good Governance & Leadership (*GG&L) van de Universiteit van Aruba een onderzoek uitgevoerd naar de noden en actuele ontwikkelingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
  • Beleidsplan SFC

    De Samenwerkende Fondsen Cariben hebben een beleidsplan opgesteld voor 2019 - 2023.