De betrokken fondsen

De betrokken fondsen

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Met de opbrengst van de jaarlijkse Kinderpostzegelactie steunt deze stichting jaarlijks honderden projecten voor en door kinderen tot en met 18 jaar in Nederland en het buitenland. Kinderpostzegels Nederland vindt dat alle kinderen recht hebben op persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Zij behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving en hebben soms extra hulp en bescherming nodig. Met de steun van Kinderpostzegels krijgen ze de kans op te groeien tot evenwichtige volwassenen.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Wij geloven in een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen. Jaarlijks besteden we ruim € 30 miljoen aan onze sociale doelstelling, in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van verbinding en sociale participatie, zoals kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's.

Fonds Sluyterman van Loo

Fonds Sluyterman van Loo - ouderenprojecten bevordert de kwaliteit van leven van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hierbij hanteert het als kernwaarden:

Waardigheid: gezien worden en jezelf zien | van betekenis zijn en blijven
Zingeving: waarvoor kom ik mijn bed uit | terugblikken op het leven | verdieping
Autonomie: regie behouden | keuzes kunnen maken

Kansfonds

Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.

Leg uw plannen voor

Bent u betrokken bij een organisatie op sociaal gebied op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan nodigen we van harte uit om een beroep op ons te doen!

Leg uw plannen voor aan onze Adviescolleges of adviseurs op uw eiland. Zij kunnen u op weg helpen met het aanvraagformulier. Wij kijken daarna of we uw idee (financieel) kunnen steunen.

Ga naar een van de eilandpagina’s ArubaBonaireCuraçaoSint MaartenSabaSint Eustatius.

Aanvragen