Wat doen wij?

Wat doen wij?

De Samenwerkende Fondsen Cariben (SFC) steunen projecten van organisaties op de eilanden die zich in willen zetten voor een ander. Het gaat om sociale projecten gericht op maatschappelijk welzijn van mensen die te maken hebben met de gevolgen van armoede, ongelijke kansen in de samenleving, uitsluiting en discriminatie, eenzaamheid, gebrek aan goede leefomstandigheden in hun buurt, of die meer zorg en aandacht nodig hebben om te kunnen participeren in de samenleving.

De Samenwerkende Fondsen Cariben dragen financieel bij aan nieuwe projecten of projecten die willen groeien, uitbreiden of hun aanpak willen verdiepen. De SFC ondersteunen enkel organisaties die gevestigd zijn op de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk, omdat we lokale organisaties en mensen rechtstreeks willen versterken.

Lokaal advies

De Samenwerkende Fondsen Cariben worden op ieder eiland bijgestaan door een lokaal Adviescollege of een lokale adviseur. Zij vormen voor de aanvragers het lokale loket. Aanvragers kunnen er terecht voor advies en begeleiding van hun aanvraag.  Meer informatie over het werkterrein, de doelstellingen en de richtlijnen van de SFC is te vinden in het beleidsplan 2019-2023.

De samenwerking tussen de fondsen maakt het geven én het krijgen van financiële steun eenvoudiger. Er is een centraal aanspreekpunt en er is maar één aanvraagprocedure. Op deze manier krijgen meer projecten een goede kans.

Eén van de Nederlandse fondsen fungeert als coördinerend fonds. Deze rol wisselt om de drie jaar. Momenteel is het Oranje Fonds het coördinerende fonds.