Wat doen wij?

Wat doen wij?

De Samenwerkende Fondsen Cariben geven financiële bijdragen voor sociale projecten. We steunen bijvoorbeeld opvang voor ex-gedetineerde jongeren. Maar ook activiteiten voor ouderen, kinderen, of projecten voor leefbaarheid in de buurt. Zo willen we de betrokkenheid tussen mensen vergroten. En ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving.

In het bijzonder geven we financiële bijdragen aan initiatieven die voortkomen uit de samenleving zélf. Projecten die de armoede bestrijden. En die betere kansen op een menswaardig bestaan bieden voor álle bewoners van de eilanden. Ook voor hen die sociaal en economisch minder kansrijk zijn.

Lokaal advies

De Samenwerkende Fondsen Cariben worden op ieder eiland bijgestaan door een lokaal Adviescollege of een lokale adviseur. Zij vormen voor de aanvragers het lokale loket. Aanvragers kunnen er terecht voor advies en begeleiding van hun aanvraag. Ook heeft het lokale Adviescollege of de lokale adviseur een rol in overleg met lokale overheden.

De samenwerking tussen de fondsen maakt het geven én het krijgen van financiële steun eenvoudiger. Er is een centraal aanspreekpunt en een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Op die manier krijgen meer goede projecten een kans.

Een van de Nederlandse fondsen fungeert als algemeen coördinator. Deze rol wisselt om de drie jaar. Momenteel is het Kansfonds de algemeen coördinator.

Lees ons beleidsplan 2019-2022.