Wat doen wij?

Wat doen wij?

Oranje Fonds, Kansfonds en stichting Kinderpostzegels ondersteunen sociaal maatschappelijke initiatieven op de eilanden. Met die steun willen we de sociale betrokkenheid in het Caribische deel van het Koninkrijk vergroten. Mensen met elkaar in contact brengen en ze vooruithelpen.


We steunen projecten van organisaties op de eilanden die zich in willen zetten voor een ander. Het gaat om sociale projecten gericht op maatschappelijk welzijn van mensen die te maken hebben met de gevolgen van armoede, ongelijke kansen in de samenleving, uitsluiting en discriminatie, eenzaamheid, gebrek aan goede leefomstandigheden in hun buurt, of die meer zorg en aandacht nodig hebben om te kunnen participeren in de samenleving.


De fondsen dragen financieel bij aan nieuwe projecten of projecten die willen groeien, uitbreiden of hun aanpak willen verdiepen. De fondsen ondersteunen enkel organisaties die gevestigd zijn op de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk, omdat we lokale organisaties en mensen rechtstreeks willen versterken.

Lokaal advies
De fondsen worden op ieder eiland bijgestaan door een lokaal Adviescollege of een lokale adviseur. Zij vormen voor de aanvragers het lokale loket. Aanvragers kunnen er terecht voor advies en begeleiding van hun aanvraag.