Wat doen wij?

Wat doen wij?

De Samenwerkende Fondsen Cariben geven financiële bijdragen voor sociale projecten. We steunen bijvoorbeeld opvang voor ex-gedetineerde jongeren. Maar ook activiteiten voor ouderen, kinderen, of projecten voor leefbaarheid in de buurt. Zo willen we de betrokkenheid tussen mensen vergroten. En ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving.

In het bijzonder geven we financiële bijdragen aan initiatieven die voortkomen uit de samenleving zélf. Projecten die de armoede bestrijden. En die betere kansen op een menswaardig bestaan bieden voor álle bewoners van de eilanden. Ook voor hen die sociaal en economisch minder kansrijk zijn.

Lokaal advies

De Samenwerkende Fondsen Cariben worden op ieder eiland bijgestaan door een lokaal Adviescollege of een lokale adviseur. Zij vormen voor de aanvragers het lokale loket. Aanvragers kunnen er terecht voor advies en begeleiding van hun aanvraag. Ook heeft het lokale Adviescollege of de lokale adviseur een rol in overleg met lokale overheden.

De samenwerking tussen de fondsen maakt het geven én het krijgen van financiële steun eenvoudiger. Er is een centraal aanspreekpunt en een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Op die manier krijgen meer goede projecten een kans.

Een van de Nederlandse fondsen fungeert als algemeen coördinator. Deze rol wisselt om de drie jaar. Momenteel is het Kansfonds de algemeen coördinator.

Kijk voor ons beleidsplan 2019-2022 bij 'voorbeelden en downloads'. 

 

Leg uw plannen voor

Bent u betrokken bij een organisatie op sociaal gebied op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan nodigen we van harte uit om een beroep op ons te doen!

Leg uw plannen voor aan onze Adviescolleges of adviseurs op uw eiland. Zij kunnen u op weg helpen met het aanvraagformulier. Wij kijken daarna of we uw idee (financieel) kunnen steunen.

Ga naar een van de eilandpagina’s ArubaBonaireCuraçaoSint MaartenSabaSint Eustatius.

Aanvragen