Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Oranje Fonds, Kansfonds, Fonds Sluyterman van Loo en stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor vormen samen de Samenwerkende Fondsen Cariben. Hun werkgebied is het Koninkrijk der Nederlanden. In Nederland opereren de fondsen los van elkaar. In het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben zij de krachten gebundeld en vormen zij één centraal aanspreekpunt voor ondersteuning.

De Samenwerkende Fondsen Cariben zijn opgericht om sociale initiatieven op de eilanden te ondersteunen. Met die steun willen we de sociale betrokkenheid in het Caribische deel van het Koninkrijk vergroten. Mensen met elkaar in contact brengen en ze vooruit helpen.

Leg uw plannen voor

Bent u betrokken bij een organisatie op sociaal gebied op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan nodigen we van harte uit om een beroep op ons te doen!

Leg uw plannen voor aan onze Adviescolleges of adviseurs op uw eiland. Zij kunnen u op weg helpen met het aanvraagformulier. Wij kijken daarna of we uw idee (financieel) kunnen steunen.

Ga naar een van de eilandpagina’s ArubaBonaireCuraçaoSint MaartenSabaSint Eustatius.

Aanvragen