Criteria en Richtlijnen

Criteria en Richtlijnen

Criteria en Richtlijnen

De Samenwerkende Fondsen Cariben steunen bestaande en nieuwe organisaties. Stichtingen, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en professionele welzijnsinstellingen. Of het nu gaat om 500 gulden of om 20.000 gulden: we zien uw aanvraag graag tegemoet!

Organisaties kunnen meerdere keren een aanvraag indienen. Er is geen limiet zolang u goede projecten bedenkt. Aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden ingediend. Dit doet u op uw eigen eiland, bij de lokale adviseur.

Voldoet uw project aan onze criteria en richtlijnen? Vraag dan een financiële bijdrage aan. Ga naar het aanvraagformulier of neem contact op met de lokale adviseur.

Richtlijnen

De Samenwerkende Fondsen Cariben geven financiële bijdragen aan projecten in het Caribische deel van het Koninkrijk. We willen ondersteunen en versterken projecten in de ‘sociale sector’. Dat zijn projecten die mensen bij elkaar brengen. Die ontmoeting mogelijk maken tussen generaties en culturen. Projecten die de betrokkenheid en leefbaarheid in de wijk doen toenemen. Naast wijkopbouw ligt de nadruk op de eilanden op projecten voor jongeren, ouderen en kwetsbare mensen zoals mensen met een handicap of verslaafden.

Denk bijvoorbeeld aan projecten rond:

  • verslavingproblematiek
  • activiteiten voor ouderen
  • armoedebestrijding
  • huiswerkbegeleiding
  • jeugdactiviteiten
  • huiselijk geweld
  • leefbaarheid in de buurt
  • schooluitval
  • opvoedingsondersteuning
  • eenzaamheidsbestrijding


Criteria

  WEL   NIET  
Soort organisatie        
  * Stichtingen x Individuen / particulieren
  * Verenigingen    
  * Vrijwilligersorganisaties    
  * Professionele welzijnsorganisaties    
Soort Project        
  * Richt zich op wijkopbouw of sociale betrokkenheid x Richt zich puur op cultuur, sport of milieu
  * Mag nog niet zijn gestart    
  * Gericht op sociale behoefte / Vult een sociale kloof    
  * Het is een project, niet een doorlopend programma (financiering houdt altijd een keer op)    
Soort kosten        
  * Startbijdragen voor nieuwe initiatieven x Studiebeurzen
  * Kosten voor het uitvoeren van activiteiten x Reguliere exploitatiekosten (huur, gat, water, licht)
  * Projectgebonden personeelskosten