Projecten

Projecten

Ruim 50 projecten

De Samenwerkende Fondsen Cariben steunen jaarlijks ruim 50 projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. We investeren daarmee ruim    € 1,6 miljoen in de lokale samenlevingen op de verschillende eilanden. Onderstaande voorbeelden geven u een idee van het soort projecten dat voor een bijdrage in aanmerking komt. Heel divers in problematiek, doelgroep en aanpak. Laat u inspireren en dien zelf ook een mooi plan in!

Project van de maand

Project van de maand

Fundashon Orguyo Korsou (FOKO)
Op Curaçao wordt de Gay Pride vanaf 2012 georganiseerd. Positief effect daar van is dat de LHBTQ gemeenschap zichtbaarder wordt op het eiland. Daarnaast is tegelijkertijd een negatieve trend zichtbaar: ook homofobie komt meer in het openbaar tot uitdrukking.  Fundashon Orguyo Korsou (FOKO) bestaat sinds 2008. De organisatie organiseerde activiteiten voor de eigen doelgroep en stond aan de wieg van de Gay Pride op Curaçao en Aruba, Human Rights Day op Sint Maarten en de lobby voor openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Met een nieuw project wil de organisatie zich nu richten op het bestrijden van homofobie op Curaçao. FOKO wil de LHBTQ gemeenschap versterken door bewustzijn te creëren over de eigen rol en positie. Ook organiseert FOKO voorlichtingsbijeenkomsten voor hulpverleners en dialoogbijeenkomsten met religieuze leiders. Tenslotte gaat de organisatie op social media campagne voeren tegen homofobie. Samenwerkende Fondsen Cariben steunt dit project met Nafl 49.375,-. 

 

 • Nieuwe materialen voor buurtvereniging

  In een buurtcentrum op Curaçao draait al jaren een programma met naschoolse activiteiten. Dit is voor kinderen van 6-16 jaar waarvan de ouders een minimuminkomen of minder verdienen.

 • Maatjes voor ouderen

  Op Bonaire wonen zo’n 1.100 65-plussers. Velen daarvan zijn eenzaam, wonen in slechte en onveilige woningen en/of hebben lichamelijke problemen.

 • Iedereen een eigen kamer

  In een woonvoorziening op Aruba wonen cliënten met een verstandelijke beperking. Zij krijgen daar de zorg en opvang die thuis niet geboden kan worden.

 • Nieuwe kansen

  Kinderen van (ex-) gedetineerden worden vaak de dupe van de fouten van hun ouders. Er is bijvoorbeeld geen geld voor schoolkleding of voor contributie.

 • Weerbare tienermeisjes

  Sint Eustatius kent veel problematiek met tienermeisjes. Er is bij deze meisjes sprake van weinig zelfvertrouwen, schooluitval en soms ook van seksueel misbruik.

 • Gezonde maaltijd voor ouderen

  Steeds minder ouderen op Saba hebben familie om zich heen die voor hen kan zorgen. Boodschappen doen of zelf koken lukt niet meer.