Projecten

Projecten

Ruim 50 projecten

De Samenwerkende Fondsen Cariben steunen jaarlijks ruim 50 projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. We investeren daarmee ruim    € 1,6 miljoen in de lokale samenlevingen op de verschillende eilanden. Onderstaande voorbeelden geven u een idee van het soort projecten dat voor een bijdrage in aanmerking komt. Heel divers in problematiek, doelgroep en aanpak. Laat u inspireren en dien zelf ook een mooi plan in!

Project van de maand

Project van de maand

Stichting Birgen di Rosario – Curaçao

Op Curaçao wonen ruim 20.000 65-plussers, ongeveer 15% van de totale bevolking. Van deze ouderen wordt verwacht dat ze zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar, door het ontbreken van sociale en financiële ondersteuning is dit voor veel van hen moeilijk.  Stichting Birgen di Rosario probeert met het project ‘Huntu grandi den mi bario’ de senioren op het eiland te helpen. In wekelijkse ontmoetingen komen ouderen bij elkaar. Voor leuke activiteiten als sport en spel en creatieve workshops. Maar ook voor onderlinge ontmoetingen en het voeren van sociale gesprekken. Zo wordt de zelfredzaamheid vergroot, ontstaan er sociale contacten en doen de ouderen weer meer mee in hun wijk. Samenwerkende Fondsen Cariben steunt dit project met ANG 79.109,00.
 

 • Nieuwe materialen voor buurtvereniging

  In een buurtcentrum op Curaçao draait al jaren een programma met naschoolse activiteiten. Dit is voor kinderen van 6-16 jaar waarvan de ouders een minimuminkomen of minder verdienen.

 • Maatjes voor ouderen

  Op Bonaire wonen zo’n 1.100 65-plussers. Velen daarvan zijn eenzaam, wonen in slechte en onveilige woningen en/of hebben lichamelijke problemen.

 • Iedereen een eigen kamer

  In een woonvoorziening op Aruba wonen cliënten met een verstandelijke beperking. Zij krijgen daar de zorg en opvang die thuis niet geboden kan worden.

 • Nieuwe kansen

  Kinderen van (ex-) gedetineerden worden vaak de dupe van de fouten van hun ouders. Er is bijvoorbeeld geen geld voor schoolkleding of voor contributie.

 • Weerbare tienermeisjes

  Sint Eustatius kent veel problematiek met tienermeisjes. Er is bij deze meisjes sprake van weinig zelfvertrouwen, schooluitval en soms ook van seksueel misbruik.

 • Gezonde maaltijd voor ouderen

  Steeds minder ouderen op Saba hebben familie om zich heen die voor hen kan zorgen. Boodschappen doen of zelf koken lukt niet meer.