Projecten

Projecten

Ruim 50 projecten

De Samenwerkende Fondsen Cariben steunen jaarlijks ruim 50 projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. We investeren daarmee ruim    € 1,6 miljoen in de lokale samenlevingen op de verschillende eilanden. Onderstaande voorbeelden geven u een idee van het soort projecten dat voor een bijdrage in aanmerking komt. Heel divers in problematiek, doelgroep en aanpak. Laat u inspireren en dien zelf ook een mooi plan in!

Project van de maand

Project van de maand

Stichting Zorgverlening Het Wit Gele Kruis– Sint Maarten

Tot op heden had het eiland Sint Maarten geen hospice.  Zieke mensen in de laatste fase van hun leven verbleven in het ziekenhuis, vaak zelfs in het buitenland. Of ze werden thuis verpleegd, wat belastend was voor hun naasten. Om ervoor te zorgen dat deze mensen een waardig einde kunnen beleven, dichterbij huis en in een prettige omgeving, besloot het Wit Gele Kruis een hospice te beginnen.  In het hospice kunnen niet alleen inwoners van Sint Maarten terecht, maar ook van de nabij gelegen eilanden Saba en Sint Eustatius. De verbouwing werd door de organisatie zelf bekostigd, voor de inrichting van het hospice werd een aanvraag bij Samenwerkende Fondsen Cariben ingediend. Samenwerkende Fondsen Cariben steunt dit project met USD 27.000,-.

 

 • Nieuwe materialen voor buurtvereniging

  In een buurtcentrum op Curaçao draait al jaren een programma met naschoolse activiteiten. Dit is voor kinderen van 6-16 jaar waarvan de ouders een minimuminkomen of minder verdienen.

 • Maatjes voor ouderen

  Op Bonaire wonen zo’n 1.100 65-plussers. Velen daarvan zijn eenzaam, wonen in slechte en onveilige woningen en/of hebben lichamelijke problemen.

 • Iedereen een eigen kamer

  In een woonvoorziening op Aruba wonen cliënten met een verstandelijke beperking. Zij krijgen daar de zorg en opvang die thuis niet geboden kan worden.

 • Nieuwe kansen

  Kinderen van (ex-) gedetineerden worden vaak de dupe van de fouten van hun ouders. Er is bijvoorbeeld geen geld voor schoolkleding of voor contributie.

 • Weerbare tienermeisjes

  Sint Eustatius kent veel problematiek met tienermeisjes. Er is bij deze meisjes sprake van weinig zelfvertrouwen, schooluitval en soms ook van seksueel misbruik.

 • Gezonde maaltijd voor ouderen

  Steeds minder ouderen op Saba hebben familie om zich heen die voor hen kan zorgen. Boodschappen doen of zelf koken lukt niet meer.