Cookie & Privacy

Cookie & Privacy

Graag informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens

Met deze privacyverklaring willen wij u helder informeren hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Neemt u contact met ons op wanneer u vragen of opmerkingen heeft? Deze privacyverklaring - voor het laatst aangepast op 12 december 2018 - is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door de Samenwerkende Fondsen Cariben.

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

De Samenwerkende Fondsen Cariben zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en doen dit zorgvuldig. Dit betekent dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en uw gegevens verwijderen wanneer we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Kansfonds
Utrechtseweg 401213 TV Hilversum
Postbus 156 – 1200 AD Hilversum
T: +31 (0)30 56249651
E: [email protected]
KvK nummer: 41192127

Stichting Oranje Fonds
Postbus 90 – 3500 AB Utrecht
Maliebaan 18 – 3581 CP Utrecht
T: +31 (0)30 6564524
E: [email protected]
KvK nummer:41151564

De momenten waarop wij uw persoonsgegevens ontvangen

Samenwerkende Fondsen Cariben ontvangen persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via onze websites, post, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ontvangen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Een aantal voorkomende situaties:

 • u wilt een financiële bijdrage aanvragen voor een project van uw organisatie. Wij ontvangen in dat geval uw persoonsgegevens via het aanvraagformulier. Of wanneer u contact heeft met onze projectadviseurs of projectbegeleiders via e-mail of telefoon;
 • u gaat een overeenkomst aan met de Samenwerkende Fondsen Cariben. Wij ontvangen gegevens via onze webformulieren of contact per e-mail of telefoon of tijdens een gesprek.


Persoonsgegevens 

De Samenwerkende Fondsen Cariben kunnen  – afhankelijk van de situatie - de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • voorletters, voornaam en achternaam;
 • geslacht, geboortedatum, geboorteplaats;
 • adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • bankrekening;
 • functie;
 • IP-adres;
 • foto’s;
 • burgerservicenummer, wanneer daar een wettelijke verplichting voor bestaat;
 • eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een bijdrage, meedoen aan een activiteit, aanmelding voor een bijeenkomst donatie, of aangaan van een overeenkomst.


Doeleinden 

De Samenwerkende Fondsen Cariben verwerken persoonsgegevens voor goede, efficiënte en verbetering van dienstverlening die bijdraagt aan het kunnen verwezenlijken van onze missie. Daarbij gaat het om de volgende doeleinden:

 • informeren en toesturen van materiaal over onze activiteiten;
 • werving van deelnemers voor onze activiteiten;
 • afhandeling van aanvragen voor financiële bijdrage aan projecten of deelname aan activiteiten zoals bijeenkomsten;
 • werving van (potentiële) donateurs;
 • onderzoek naar impact en beleving van onze activiteiten;
 • duurzaam en afgestemd betrekken van ons actieve netwerk van deelnemers, (potentiële) donateurs en aanvragers bij het verwezenlijken van onze missie.


Verder verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verrichten van administratieve handelingen: facturering, donaties en betalingen;
 • vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen, nakomen van Recht van Verzet of het voeren van geschillen;
 • sollicitaties en personeelsadministratie.


Grondslagen 

De Samenwerkende Fondsen Cariben verwerken bepaalde persoonsgegevens gebaseerd op minimaal een van de volgende grondslagen als genoemd in artikel 6 AVG: 

 • toestemming van de betrokkene;
 • uitvoeren van een overeenkomst;
 • wettelijke verplichting.


Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat de fondsen hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze zijn:

 • de bescherming van financiële belangen; 
 • het duurzaam en afgestemd betrekken van ons actieve netwerk bij het verwezenlijken van onze missie;
 • onderzoek naar impact en beleving van onze activiteiten


Verstrekking aan derden

In enkele gevallen kunnen de Samenwerkende Fondsen Cariben persoonsgegevens uitwisselen met derden. Bijvoorbeeld:

 • u bent contactpersoon van een organisatie die meedoet aan een van onze programma’s. Bij de start van het programma spreken de contactpersonen van de deelnemende organisaties met de Samenwerkende Fondsen Cariben af hoe zij tijdens het programma omgaan met de onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens. Zodat deelnemers kunnen samenwerken en kennisdelen. 
 • de Samenwerkende Fondsen Cariben maken gebruik van diensten van derden, zoals leveranciers op gebied van ICT, Fondsenwerving, verzendhuizen, onderzoek, verzekeringen en (personeels)administratie. In dat kader worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de afgesproken doeleinden en binnen de voorwaarden van een onderlinge verwerkersovereenkomst. In alle gevallen zorgen de Samenwerkende Fondsen Cariben ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.
 • uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer het Oranje Fonds aan een wettelijke  verplichting moet voldoen. 


De Samenwerkende Fondsen Cariben zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

De Samenwerkende Fondsen Cariben zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die wij in deze privacyverklaring noemen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen naar gelang de aard van de situatie. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, vanwege wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard.

Wanneer u gebruik maakt van uw recht op verwijdering, wordt gekeken of er sprake is van wettelijke bewaarplicht zoals de fiscale bewaarplicht.

Verder worden uw gegevens verwijderd als u niet meer deel uitmaakt van ons actieve netwerk. Is er sprake (geweest) van:

 • een financiële bijdrage van de Samenwerkende Fondsen? Dan bewaren wij persoonsgegevens 7 jaar.
 • deelname aan een activiteit, campagne of programma zonder financieel aspect? Dan bewaren wij persoonsgegevens 4 jaar.
 • contact in het kader van werving van deelnemers of donateurs dan wel een informatieverzoek? Dan bewaren wij persoonsgegevens maximaal 2 jaar.
 • contact in het kader van een sollicitatie, of andere duidelijk eenmalig contactmoment? Dan bewaren wij persoonsgegevens maximaal 3 maanden.


Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben de Samenwerkende Fondsen Cariben de volgende maatregelen getroffen:

 • maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen te garanderen;
 • maatregelen gericht op het tijdig kunnen herstellen van de beschikbaarheid van en de toegang tot persoonsgegevens bij een fysiek of technisch incident; 
 • en we hebben adequate procedures voor het periodiek evalueren van de doeltreffendheid van de genomen veiligheidsmaatregelen (o.a. security-audits).


Cookies

De website van de Samenwerkende Fondsen Cariben gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en soms ook buiten onze website volgen. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u één van onze websites of apps gebruikt. Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • het surfen op de website van de Samenwerkende Fondsen Cariben makkelijker voor u wordt;
 • we kunnen meten hoe onze websites en apps worden gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • we kunnen registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond om zo de advertenties beter op uw behoeften en interesses af te stemmen en te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet.

Via onze websites worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Welke cookies gebruiken wij? Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden wij deze cookies gebruiken:

 • Functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat onze websites correct kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de functionaliteiten 'login'.
 • Met Analytics cookies. Hiermee verzamelen wij statistieken van de gebruikers van onze websites. Door website gebruik te meten kunnen wij onze websites blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.
 • Social media cookies van derden. Dit zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een 'like'-knop voor Facebook of het uitwisselen van informatie, zoals het delen van pagina’s via social media.


U hebt verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

 • u hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens. 
 • wanneer u een verzoek doet, willen wij in de eerste plaats beoordelen of we uw verzoek kunnen behandelen. Dat kan bijvoorbeeld als wij uw identiteit kunnen vaststellen of wanneer u langer dan zes maanden geleden een vergelijkbaar verzoek deed.
 • wij kunnen uw verzoek weigeren wanneer de rechten van derden zwaarder wegen. Wij zullen dan schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.
 • u hebt het Recht van Verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door de Samenwerkende Fondsen Cariben van uw gegevens voor charitatieve doeleinden. 
 • u hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door de Samenwerkende Fondsen Cariben. Zowel bij ons, als bij de Autoriteit Persoonsgegevens


Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 december 2018. Samenwerkende Fondsen Cariben kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.